Systemy kontroli dostępu mają zastosowanie wszędzie tam gdzie chcemy zapewnić ochronę przed nieuprawnionym wejściem do kontretych pomieszczeń bądź obiektu. Weryfiakcja osoby wchodzącej odbywa się na podstawie odczytu karty zbliżeniowej, kodu PIN, odcisku palca lub kombinacji wyżej wymienionych. W skład wykonywanej przez nas usługi jest projekt, montaż, programowanie kart oraz ustawienie poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników.

Składniki systemu kontroli dostępuW przypadku małych projektów takich jak jedno przejście jednokierunkowe lub dwukierunkowe wystarczy kontroler zintegrowany w klawiaturze z czytnikiem kart. W przypadku większej liczby przejść proponujemy kontrolery standardowe obsbługujące jednocześnie większą liczbę czytników kart.

Elementy, które wykorzystujemy do systemu kontroli dostępu to:
Kontrolery - standardowe, zintegrowane, windowe
Czytniki kart zbliżeniowych - standardowe, biometryczne, z czytnikiem QR, z PINpadem
Zamki elektryczne - zwory elektromagnetyczne, rygle elektryczne, zamki solenoidowe
Przyciski i detektory wyjścia - naciska, dotykowe, wyjścia awaryjnego
Terminale pomiaru temperatury

Profesjonalny terminal do zdalnego pomiaru temperatury ciała

KDH-KZ6000FR-IP

System kontroli dostępu KaDe może zostać wyposażony urządzenie pozwalające między innymi na detekcję osób z podwyższoną temperaturą w sposób bezdotykowy i konfiguracja trybu umożliwiającego odblokowanie drzwi.

Możliwości instalacji:
uchwyt na ścianę (na wyposażeniu),
uchwyt wolnostojący (opcja),
uchwyt do montażu na bramce (opcja),
uchwyt do montażu na blacie (opcja)